Eudocimus albus - ibis blanco - white ibis

Juvenile

More white ibises