White checkered skipper – Pyrgus albescens

More White checkered skippers