Egretta rufescens - garcilla rojiza - reddish egret

More reddish egrets